LIEPĀJA KVADRĀTĀ
Politiskās partijas oficiālā mājaslapa
Priekšvēlēšanu programma
Politiskā partija „LIEPĀJA KVADRĀTĀ" ir centriska partija, kura apvieno savās rindās dažādu tautību, profesiju un sociālo grupu pārstāvjus.

Mūs visus apvieno Liepāja,tāpēc par prioritāti esam noteikuši pilsētas attīstību un izaugsmi, kā arī iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanu.

Liepāja nākotnē ir pilsēta, kurā cilvēki labprāt dzīvo, mācās un strādā, veido ģimenes, audzina bērnus un atpūšas! Tā ir vieta ar daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu klāstu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem! Balstoties uz jauniešu enerģiju un profesionāļu pieredzi mūsu darbība vērsta uz reālo Liepājas attīstību!

Atbildība - reālo iespēju apzināšana!
Mūsu mērķi un prioritātes Liepājas attīstībai un izaugsmei
Pilsētas vide
 • Pašvaldības līdzfinansējums mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai;
 • Bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izbūve;
 • Atmodas bulvāra, Zvejnieku alejas, Baseina, Grīzupes un Peldu ielu, kā arī kvartālu starpielu rekonstrukcija; Asfalta ieklāšana uz grantētā seguma ielām līdz Zemnieku tirdziņam, bērnudārzam «Delfīns» un Vētru ielā;
 • Krūmu ielas pagarināšana līdz Pulvera ielai un tās asfaltēšana;
 • Ceļa pārvada (tilta) izbūve pāri Raiņa / Kalpaka ielas dzelzceļa pārbrauktuvei;
 • Ietvju, veloceliņu uzturēšana un jaunu ierīkošana;
 • Appludināmo ielu lietus ūdens novadīšanas sistēmu rekonstrukcija;
 • Dienvidu un Ziemeļu mola sakārtošana gājēju pastaigām;
 • Pastaigu laipas izbūve no Ziemeļu mola līdz Fortiem Karostā;
 • Strūklakas izbūve pilsētas centrā; Lāčplēša dārza labiekārtošana;
 • Suņu pastaigu un apmācību laukumu ierīkošana;
 • Nelegālu atkritumu izgāztuvju likvidēšana, it īpaši Karostas mežos un Zirgu salā;
 • Liepājas ezera sakopšana un tā zivju fonda papildināšana
 • Pilsētas video novērošanas sistēmas pilnveidošana;
 • Pasākumi nelegālā alkohola, narkotisko un psihotropo vielu aprites un to atkarības izplatības apkarošanai.
Transports
 • Bezmaksas stāvlaukuma izbūve pie Liepājas Teātra;
 • E-biļetes sistēmas ieviešana sabiedriskajā transportā;
 • Maksas atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā bērniem vasaras mēnešos pašvaldības pulciņu, sporta un citu aktivitāšu apmeklējumiem;
 • Maksas atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā sociāli mazāk nodrošinātiem iedzīvotājiem;
 • Nakts satiksmes maršrutu organizēšana.
Uzņēmējdarbība
 • Industriālo centru izveide ar nepieciešamo infrastruktūru jaunu darba vietu radīšanai;
 • Privāto un ārējo (valsts un ES fondu) investīciju piesaiste pilsētas ekonomikai;
 • Pašvaldības finansiālais atbalsts maziem un vidējiem uzņēmējiem;
 • Starptautisko avioreisu veicināšana Liepājas lidostā;
 • Liepājas ostas infrastruktūras attīstība.
Sociālā vide, izglītība un kultūra
 • Pašvaldības palīdzība un atbalsts sociāli mazāk nodrošinātiem iedzīvotājiem;
 • Pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas sistēmas pilnveidošana;
 • Pašvaldības dzīvokļu fonda uzlabojums;
 • Bērnudārzu un skolu remontdarbi un aprīkojumu uzlabošana;
 • Mūsdienīgas skolas formas ieviešana pamatskolā;
 • Bezmaksas latviešu valodas kursi strādājošiem liepājniekiem;
 • Atbalsts Liepājas kultūras un mākslas centru darbībai un attīstībai;
 • Kultūras pasākumu organizēšana;
 • Vēsturisku objektu saglabāšana un atjaunošana.
Jaunatne, veselība un sports
 • Jauniešu iesaistīšana pilsētas aktivitātēs, pašvaldības un valsts attīstības projektos;
 • Atbalsts jauniešu nodarbinātībā un vasaras nometņu organizēšana;
 • Jauniešu inovatīvu ideju realizēšanas atbalsts;
 • Dienas stacionārās veselības aprūpes centru attīstības veicināšana;
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
 • Sporta infrastruktūras pieejamība, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Jaunu slēgtu tenisa kortu, slēgta futbola laukuma un vingrošanas zāles būvniecība;
 • Starptautiskā un vietējā mēroga sacensību organizēšana un atbalsts;
 • Naudas stipendiju piešķiršana labākiem Liepājas sportistiem.
Tūrisms
 • Tūrisma plūsmas palielināšana klusās sezonas laikā, veicinot kurortoloģijas tradīciju atdzimšanu un dažādus kultūras, sporta un izklaides pasākumus;
 • Atpūtas un izklaides centru attīstīšana Beberliņos un to izveide Zirgu un Attekas salā;
 • Pašvaldības atbalsts tūrisma sfērā strādājošiem uzņēmējiem;
 • Kempingu izveides atbalsts;
 • Jūrniecības muzeja izveide;
 • Gājēju promenādes attīstība;
 • Karostas ūdenstorņa atjaunošana, tā pārveide par skata torni un izmantošana tūrisma mērķiem.
Mūsu iniciatīvu un darbības pamatā ir skaidra un efektīva darba organizācija. Tici darbiem, nevis vārdiem! Tava izvēle – Tava nākotne.